www.belgium.be Logo of the federal government

Only Once

“Samen werk maken van administratieve vereenvoudiging”

Waarom is Only Once belangrijk voor u, als burger en ondernemer?

Momenteel gebeurt het te vaak dat burgers en bedrijven dezelfde informatie herhaaldelijk moeten doorgeven aan verschillende federale overheidsdiensten via papieren formulieren. Dit kost geld, tijd en is slecht voor het milieu!

Hieraan wordt paal en perk gesteld met de Only Once-wet. Deze wet voorziet ondermeer dat de federale autoriteiten enkel informatie mogen opvragen die zij nog niet bezitten. Daarnaast moeten zij u toelaten deze informatie op een digitale manier te bezorgen.

Deze website informeert u over de Only Once-wet, de verwezenlijkingen van de federale overheid op het vlak van de implementatie ervan en geeft u de mogelijkheid om een melding te maken indien u dezelfde informatie herhaaldelijk (of via papier) moet overmaken aan de federale overheid.

Uw mening gaat ons aan!

Hergebruik van uw gegevens

Meet u verschillende malen dezelfde gegevens aan de federale overheid overmaken? Worden aan jou gegevens gevraagd die eigenlijk beschikbaar zijn in het Rijksregister of de Kruispuntbank van Ondernemingen?

Uw formulieren

Kent u een formulier waarvan er enkel een papieren versie bestaat? Zijn er documenten die u enkel op papier kan indienen bij de federale overheid?

Uw mening telt!

Hebt u andere suggesties om de communicatie tussen de overheid en de burger/de onderneming te vereenvoudigen? 

Hulpmiddelen aangepast aan uw behoeften als burger...

Mijndossier

Citizens
Mijn Dossier is de toepassing waarmee u uw persoonlijk dossier in het Rijksregister kan raadplegen. Met de toepassing Mijn DOSSIER bespaart u tijd en geld!

My MinFin

Citizens
My Minfin is een toepassing van de FOD Financiën. Ze omvat verschillende persoonlijke documenten, formulieren en elektronische diensten, zoals Tax-on-web. Daarmee kunt u uw fiscaal dossier beheren.

Mypension.be

Citizens
Mypension.be is het online pensioenportaal voor alle gepersonaliseerde informatie over wettelijke en aanvullende pensioenen.

…of ondernemer

Het eHealth-platform

Enterprises
Het eHealth-platform biedt gratis een aantal basisdiensten aan die door alle actoren in de gezondheidszorg en door hun ICT-dienstverleners gratis kunnen worden gebruikt bij de uitbouw van de diensten met toegevoegde waarde of de ontsluiting van de gevalid

BECERT platform

Enterprises
In 2011 werd gestart met het project BECERT. Het is een applicatie die als doel heeft het certificeringproces voor export naar derde landen te digitaliseren.

Myenterprise

Enterprises
My Enterprise geeft u, als ondernemer of zelfstandige, onmiddellijke toegang tot uw bedrijfsgegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

“Het leven van Belgen faciliteren door gegevensuitwisselingen met instellingen te vereenvoudigen is een van de pijlers van mijn programma.”

Theo Francken, Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

“Het Only Once project is een opportuniteit voor de federale administraties die hun diensten aan burgers willen verbeteren.”

Erwin De Pue, Directeur-generaal van de Dienst Administratieve Vereenvoudiging